Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten en producten die worden aangeboden op de website van JHERT BVBA (hierna de verkoper genoemd) en op alle overeenkomsten met de klant.

2. Prijzen
2.1 De verkoper houdt zich het recht om het aanbod van producten uit te breiden of prijzen aan te passen op elk moment.
2.2 Alle prijzen op onze website zijn in Euro en inclusief BTW.
2.3 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekst- of afbeeldingsfouten.

3. Betaling
De klant betaalt online via Payconiq. Wij maken de bestelling pas klaar voor afhaling (of levering indien van toepassing), nadat de betaling succesvol werd uitgeveord.

4. Afhaling
Nadat de bestelling definitief bevestigd is, zal de verkoper de bestelling klaarzetten op het ingegeven tijdstip.

5. Afbeeldingen en foto’s
Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of andere vermeldingen op de website worden uitsluitend ter illustratie van de aangeboden producten gepubliceerd en zijn niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding en in geen geval bindend.

6. Wachtwoord en account
De klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de website en eveneens verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn wachtwoord. Tevens is de klant aansprakelijk voor het gebruik dat via het wachtwoord en het account van de website wordt gemaakt.

7. Cookies
De website maakt gebruik van cookies om informatie over de klant en bezoeker van de website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de website. In onze cookie policy kan je daarover meer lezen.

8. Herroepingsrecht
Een bestelling wordt definitief als de klant op “Voltooi de bestelling met Payconiq” kilkt en de QR code heeft gescand “Pay with Payconiq”. De verkoper beroept zich op de wet die het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit.

9. Aansprakelijkheid
De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

10. Annulatie
Bij annulatie is de verkoper ertoe gerechtigd een percentage in rekening te brengen. Bij annulatie minder dan 10 minuten voor de afhaling wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

11. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid, die buiten de directe invloedsfeer van de verkoper valt en waardoor het nakomen  van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
Voorbeelden zouden kunnen zijn: ziekte, brand, technische panne, overheidsmaatregelen, rellen, epidemieën, pandemieën, enz… Ook gebreken in de aan de verkoper toegeleverde producten vallen hieronder.

12. Klachten
Klachten over onze producten en/of diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld via het formulier op de website.

13. Geschillen
Op alle geschillen tussen koper en verkoper is het Belgisch recht van toepassing.